Vassdragsskilt

Utvid produktinformasjon

Vassdragsskilt

Bruk av vassdragsskilt:

Bruk av skilt er et viktig supplement til fysiske sikringstiltak. Formålet med å bruke skilt er å
informere allmennheten om farer i tilknytning til vassdragsanlegg, samt å forebygge ulykker.
Det er derfor avgjørende at ønsket budskap formidles på en forståelig måte. Riktig plassering av
skilt er viktig for å nå frem med budskapet.

Skiltutforming:

Skiltene utformes i tråd med anbefalinger og lages med reflekterende bakgrunn. De utføres
i samme materiale og standard som veitrafikkskilt.

Underskilt:

Det anbefales alltid bruk av underskilt med forklarende tekst for at skiltene skal forstås riktig.
Disse utføres i sort tekst på hvit bakgrunn med en tynn sort ramme rundt.

Juss:

Vassdragsskiltene har ikke samme juridiske status som Statens Vegvesen sine skilt. Det er ikke
gitt forskrifter som regulerer vassdragsskiltene, og dameier har derfor ikke sanksjonsmuligheter hvis skiltene ikke respekteres.

Skiltplassering:

Skiltene bør plasseres slik at de er godt synlige, og slik at de faller naturlig inn i synsfeltet for
dem informasjonen retter seg mot. Skiltene bør monteres i en slik høyde at de ikke skjules av
normal snøhøyde, vegetasjon, terrengformer eller andre hindringer.
For mange skilt på samme sted kan være forvirrende og virke mot sin hensikt.
Av hensyn til personer som ferdes på vann, bør skilt plasseres der hvor båter og lignende
normalt settes ut. Det kan settes opp skilt på egnede steder langs elvebredden, på grunner og
øyer i vannet, eller montert på lense.
Eksempler på god skiltplassering kan i tillegg være:
• foran eller på terskler
• før inntak
• foran overløp
• oppstrøms og nedstrøms flomluker
Skilt bør plasseres i sikker avstand til faren, slik at man ikke utilsiktet trekker folk for nær
farlige steder. Fornuftig skiltplassering må ta hensyn til ferdsel både på land og på vann.

Teknisk:

Materiale aluminium 5052H12, eloksert eller kromatert
Lakk: Star brennlakk

Refleksfolie klasse 1: 3M EG
Refleksfolie klasse 2: 3M HIP
Refleksfolie klasse 3: 3M DG
Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal
Dekkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film