Påbudsskilt

Påbudsskilt angir at det gjelder et påbud på vedkommende vegstrekning eller sted. Påbudet handler som regel om hvilket kjørefelt som skal benyttes eller hvilken retning kjørende kan kjøre i et kryss. Påbudskiltene er runde med blå bunnfarge og kan ha underskilt som informerer om hvilke trafikanter skiltet gjelder for.

Våre trafikkskilt er godkjent av Vegvesenet og leveres med klasse 2 refleks som kravet er fra veimyndighetene.

 

Utvid produktinformasjon