HMS/Sikkerhetsskilt

Her finner du alle typer hms skilt. Etterlysende skilt til merking av nødutgang, brannskilt, førstehjelp osv.

Dette sier Arbeidstilsynet om sikkerhetsskilt:
«Sikkerhetsskilting skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger».

Utvid produktinformasjon