HMS Skilt

HMS skilt bidrar til en tryggere arbeidsplass ved å informere om eventuelle påbud, farer og forbud. Vi har et bredt utvalg av HMS og sikkerhetsskilt til for eksempel merking av nødutgang, brannskilt, førstehjelp og så videre.

Dette sier Arbeidstilsynet om sikkerhetsskilt: «Sikkerhetsskilting skal raskt og tydelig rette oppmerksomheten mot formål og situasjoner som kan innebære fare. Sikkerhetsskiltingen skal ikke erstatte nødvendige verneinnretninger».

Utvid produktinformasjon