Forbudsskilt

Forbudsskilt viser at det gjelder et forbud på en strekning eller et sted, eller at et forbud slutter å gjelde. Forbudsskilt gjelder i kjøreretningen fra der skiltet er satt opp og fram til nærmeste veikryss, dersom ikke annet er bestemt i skiltforskriften for enkelte skilt.
Våre trafikkskilt er godkjent av Vegvesenet og alle våre trafikkskilt leveres med klasse 2 refleks som kravet er fra veimyndighetene.
Skiltene leveres med hull tilpasset standard stolpefester. Vi har alt du trenger av monteringsmateriell, og det finner du her.

 

Utvid produktinformasjon