Farvannsskilt

Farvannsskilt
Farvannsskilt gir veiledning til de som ferdes på sjøen. Skiltene følger spesifikasjonene til Kystverket iht. tekniske spesifikasjoner og utforming.

Utvid produktinformasjon

Farvannsskiltene skal veilede og informere de som ferdes på sjøen. Våre skilt lages etter forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinretninger av 19 desember 2012. Det skal innhentes tillatelse fra før farvannsskilt monteres.

Hvem har myndighet hvor etter havne- og farvannsloven?
Kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunene har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Staten har forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven.

Hvor store skal skiltene være?
Trange farvann: Minimum skiltbredde 60 cm
Leseavstand opptil 200 meter: Minimum skiltbredde 100 cm
Leseavstand fra 200 til 500 meter: Minimum skiltbredde 150 cm
Leseavstand over 500 meter: Minimum skiltbredde 200 cm