Farvannsskilt

Her finner du farvannsskiltene. Skiltene følger spesifikasjonene til Kystverket iht. tekniske spesifikasjoner, materialvalg og utforming.

Utvid produktinformasjon

Farvannsskiltene skal veilede og informere de som ferdes på sjøen. Våre skilt lages etter forskrift om farvannsskilt og navigasjonsinnretninger av 19 desember 2012. Det skal innhentes tillatelse fra før farvannsskilt monteres.

Hvem har myndighet hvor etter havne- og farvannsloven?
Kommunene har forvaltningsansvar og myndighet i sitt sjøområde så langt ut som kommunene har planmyndighet etter plan- og bygningsloven. Staten har forvaltningsansvar og myndighet i hovedled og biled, samt utenfor kommunens myndighetsområde etter plan- og bygningsloven. Link til forskriftene finner du her.

Hvor store skal skiltene være?
Trange farvann: Minimum skiltbredde 60 cm
Leseavstand opptil 200 meter: Minimum skiltbredde 100 cm
Leseavstand fra 200 til 500 meter: Minimum skiltbredde 150 cm
Leseavstand over 500 meter: Minimum skiltbredde 200 cm

Produktspesifikasjon:

Refleksfolie klasse 1: 3M EG
Refleksfolie klasse 2: 3M HIP
Refleksfolie klasse 3: 3M DG
Dekorfolie alle klasser: 3M Oracal
Dekkfolie klasse 2 og 3: 3M El.cut. film
Alternativt trykkfarge på refleksfolie,
i henhold til klasse: 3M trykkfarge serie 700/990 (EG)
serie 880 (HIP & DG)

Materiale aluminium 5052H12, eloksert eller kromatert
Lakk: Star brennlakk