Avfallssortering

Avfallssortering skilt
Her finner du alle de nye norske symbolene for de forskjellige avfallstypene. Leveres både som skiltplate og som klistremerke.
For å sikre at ressursene i avfall utnyttes best mulig, samtidig som miljøbelastningen reduseres, er ulike typer avfall omfattet av ulike krav som skal bidra til avfallsforebygging, innsamling, materialgjenvinning og annen form for behandling.

Utvid produktinformasjon